۲۶ فروردین ۱۳۹۲

از دنیا رفتن


دنیا حرف تازه‌ای بزند اگر می‌خواهد نظر ما را جلب کند
وگرنه ما از آن می‌رویم

هیچ نظری موجود نیست: