۱۲ اسفند ۱۳۹۱

چتر قرمزیک ویتربن بیش از هر چیز از انحراف آدمی می‌گوید
اولش از پوشاندن آدمی شروع شد
نه اولش از پوشاندن آدمی شروع نشد
اولش آدم در بهشت بود که نه سرد و نه گرم بود و نه باران می‌آمد و نه برف و نه آفتاب بود و نه ابر و نیازی به لباس نداشت
خودش خودش را لخت یافت و خجالت کشید و تقصیرش را گذاشت گردن خدا
خدا هیچ‌کاره بود فقط خلق‌شان کرده بود
و گناهی از این بزرگ‌تر نبود
بعد از بهشت که بیرون آمد- من اصلا باور ندارم که خدا بیرونش کرد
خودش ابن قصه را سرهم کرد، سردش شد و نیازش به لباس شد
اول لباس برای ابن بود که سرما نخورد
اسمش هم پشمینه بود
از آن اسم‌های ساده‌ای بود که خدا می‌‌سازد
از پشم
مثل آدم که از گل
چه می‌دانست
بگذریم یک وبترین بیش از هر چیز از انحراف آدمی می گوید

هیچ نظری موجود نیست: