۲۵ اسفند ۱۳۹۱

ان‌وقت‌ها که ما آدم بودیم


یادم آمد یک بار
آن‌وقت‌ها که ما آدم بودیم
 و عید بود و
در ایران بودیم
من یک ماهی قرمز خریدم
عید تمام شد و
بهار هم و ماهی قرمز رنگش را از دست داد
بلورین بلورین شد
آن‌وقت‌ها برادری داشتم
خانه‌ی ما هم مورچه داشت و
برادرم مورچه‌ها را به خورد ماهی می‌داد و
ما مورچه‌ها را در دل ماهی می‌دیدیم

من دیگر ماهی قرمز نخریدم

هیچ نظری موجود نیست: