۲۵ اسفند ۱۳۹۱

ای پاپ


پاپ سخن‌رانی کرده و حرف‌های زده
به زبان ابتالیایی
بعد
یک کلمه‌ای  ایشان به کار برده که  در زبان فرانسه دو معنی مختلف دارد خیلی مختلف
حالا فرانسوی‌ها نمی‌دانند با کدام معنی سخنان پاپ را مخابره کنند

هیچ نظری موجود نیست: