۱۴ اسفند ۱۳۹۱

سنگ سختی


سختی حد ندارد. سخت و سخت‌تر و سخت‌ترتر می‌شود. سختی سنگ است. بسابی‌اش، بتراشی‌اش تا مرگ سنگ. پایان سختی مرگ است.

هیچ نظری موجود نیست: