۲۵ اسفند ۱۳۹۱

چقدر


آدم چقدر برای تا کردن ملافه کوچک است.

هیچ نظری موجود نیست: