۱۹ اسفند ۱۳۹۱

به‌ جا آوردن


من از کجا بدانم این سینه‌سرخ دل‌گنده که از زمستان را تا بهار به پشت پنجره ما می‌آید، همان سینه‌سرخ هر ساله است. از کجا به جا آورمش؟

۲ نظر:

Jila گفت...

سینه سرخ پنجره را پاییده
چشم برنداشته
نگاه داشته
به‌جا آورده

نیشابور گفت...

راست می‌‌گویید