۱۵ اسفند ۱۳۹۱

وسترن


دنیای وسترن را دوست دارم. از خلال فیلم‌های وسترن. وسترن ریاضت کلام است. همانقدر مختصر و مفید که تیری که خلاص می‌شود. از هفت‌تیر تا قلب. مستقیم. راهی هر چه کوتاه‌تر. بر خلاف کلام آدم‌ها، غیرمستقیم. آدم‌ها در وسترن کمتر روبه روی هم حرف می‌زنند. همیشه یکی هست در کنارشان که به جای آن‌ها حرف می‌زند. شخص اول که بر اسب‌اش کنار شخص دومی سوار بر اسب‌اش سوار است، به دومی می‌گوید که چه باید گفت از قول شخص اول. شخص اول کلانتراست و شخص دوم برِ دست‌اش. و دست‌اش بر هفت‌تیر.  ابن‌که یکی کلانتر است و یکی دزد و جانی- زورگیر فرقی نمی‌کند. اینکه یکی نماینده قانون است و یکی قانون را زیر پای اسب‌اش می گذارد فرقی نمی‌کند. هردو برابرند. هر دو هفت‌تیر دارند. آن که تیزتیرتر است حرف آخر را می‌زند. فصل‌ال‌خطاب است. حرف تیر است. حرف‌تیر است. 

هیچ نظری موجود نیست: