۲۵ اسفند ۱۳۹۱

در وابستگی به گوگلیک روزکه برق رفت من تازه دریافتم که مولوی و حافظ و الکتریسیته نداشتند
نیماجان هم که روزهایش به شب می‌گذشتند

هیچ نظری موجود نیست: