۲۵ اسفند ۱۳۹۱

ای خاطرات انتخابات ۸۸


علی مطهری می‌خواهد که خاطره انتخابات ۸۸ از ذهن‌ها پاک شود.

هیچ نظری موجود نیست: