۲۹ اسفند ۱۳۹۱

کربلای پنج


روی بعضی سنگ قبرها نوشته: رجعت در کربلای پنج. سربازان فرانسوی در جنگ اول در وردن  افتادند. افتادند و برنخاستند. فرانسوی‌‌ها می‌گویند افتادن. وردن هم جغرافیا نیست. وردن مکانی‌ست که قبل از این‌که سریازان بیافتند و بعد از  این‌هم که افتادند و برنخاستند، وردن نام داشته است. وردن اما کشتار است. حافظه آن.
کربلای پنج جایی‌ست. مثل پشت هیچ‌ستان. نه جغرافیاست و نه مکانی بوده است. نه کربلاست. کربلای جغرافیایی که از قبل از واقعه، کربلا بوده.  و نه کربلای واقعه است. کربلای پنج  هر چه که هست تقدسش را از چیزی دیگر از جایی دیگر و شاید نه چندان تصادفی از خاکی دیگر- جغرافیای دشمن می‌گیرد. کربلای پنج یک استعاره است. اشاره است. لعل است اشاره به لب یار.
سربازان کربلای پنج هم افتادند. برخاسته‌اند. کسی چه می‌داند.

هیچ نظری موجود نیست: