۲۷ اسفند ۱۳۹۱

بازی نمی‌کنیم


من به این آدم‌هایی که آدم‌هایی دیگر می‌گفتند
یه بچه بیار سرت گرم شه
غبطه می‌خورم
چطور شد که ما از آن‌ها این‌قدر دور شدیم
عروسک‌ هم بازی نمی‌کنیم حتی

هیچ نظری موجود نیست: