۲۵ اسفند ۱۳۹۱

دیروز برف آمد


دیروز برف آمد
از دی‌شبش آغاز شد
ولوله مرغان خاموش شد
شما گویید اصلا نیوده است
صبح سپید بود
چند سانتی‌متر سپیدی
سین مدرسه نرفت
بعد آب شد
سپیدی مثل برف آب شد
سرهنگ شاه روزهای انقلاب گفته بود
مثل برف آب می‌شویم
سین باز مدرسه نرفت

امروز اول به صدای پت پت بخاری نفتی گوش دادم
بعد به صدای چک چک ناودان
گاهی هم شاخه‌ای خم می‌شود
سپیدی شانه‌اش را می‌تکاند
 و سبز می‌شود

هیچ نظری موجود نیست: