۱۸ اسفند ۱۳۹۱

اما آدم‌ها برابر نیستند برابرِ


من می‌بینم خداوند آدم‌ها را برابر آفرید
حداقل از یک گل
قهوه‌ای یا صورتی
شب را و روز را هم آفرید
اما آدم‌ها برابر نیستند
در برابر شب و روز
من می‌بینم هر بیست‌ و چهار ساعت
یک شب و یک روز است
نیمی در روشنایی و نیمی در تاریکی
یک شب تا بیداری
من اما  به دو شب تا بیداری نیاز دارم
گاهی بیش‌تر
یک زمستان
شاید از گِل درختانم
هر سال هم میوه نمی‌دهم

هیچ نظری موجود نیست: