۱۰ اسفند ۱۳۹۱

گردشی با رفقا در بعدازظهری زمستانی

۲ نظر:

میچکاکلی گفت...

سایه اش شبیه زنان اینجاست. یاکریم هایی که پرهایشان را چیده اند و از بس روی زمین دنبال دانه می گردند پرواز را فراموش کرده اند. دیده اید یاکریم ها چطور احمقانه لای چرخ اتومبیلها در آمد و شدند؟

نیشابور گفت...

میچکاکلی جان
دیده‌ام