۱۰ اسفند ۱۳۹۱

ماهور بود


اتومیبل می‌رفت
نی می‌دمید
مار سحر می‌شد

ماهور بود

هیچ نظری موجود نیست: