۲۶ بهمن ۱۳۹۱

دمکراسی و جمهوری


مسئله این است
آیا می‌شود وصله‌های ناجور را به هم وصل کرد؟
دموکراسی وصل تکه‌هاست وصله‌هاست
دهخدا می‌گوید وصله یعنی پاره کاغذ و جامه و غیره
هر چیز که آن را به چیز دیگر پیوند کنند
در فرانسه مثلا یعضی جمهوری‌خواه‌اند
بعضی دموکرات
نه به معنای امریکایی آن
مثلا راست افراطی یا فاشیست‌ها هم ممکن است رآی بیاورند
اما بر اساس قانونی که جمهوری را در بر می‌گیرد یا بر عکس جمهوری که قانون و اصولی را در بر می‌گیرد راست افراطی حتی اگر مردم را هم به دنبال‌اش داشته باشد از جمهوری خارج شده است
راست افراطی یا فاشیسم همان وصله ناجور است که وارد دموکراسی است اما خارج از جمهوری‌ست.

هیچ نظری موجود نیست: