۲۶ بهمن ۱۳۹۱

رادیو با که حرف می‌زند؟


بعد از چند ساعت برگشتم به اتاق
دیدم رادیو همینطور دارد حرف می زند
فهمیدم که رادیو برای من حرف نمی‌زده است
من به حرف‌های کسی که با من حرف نمی‌زده است گوش می‌داده‌ام

هیچ نظری موجود نیست: