۱۳ بهمن ۱۳۹۱

زهر دهان خانم بوواری


آقای فلوبر می‌گوید که طعم زهر  را در دهان خانم بوواری  مزه می‌کرده‌ است.
و خانم بوواری جوهر تف کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: