۸ بهمن ۱۳۹۱

خانگی‌ست غمازم


برخی
 بعد از اینکه نتوانستند دوست بشوند
دشمن می‌شوند


هیچ نظری موجود نیست: