۱۳ دی ۱۳۹۱

اهل


اهل شهری‌ام
که کوچه ندارد

هیچ نظری موجود نیست: