۲۳ آبان ۱۳۹۱

گوهر ناپیدای زمین


امریکا همان ایالت متحده امریکا تا چند سال آینده به صادر کننده نفت تبدیل خواهد شد. نه در زمان خیلی طولانی. همین چند سال آینده. یعنی تولیدش از عربستان بیش‌تر خواهد شد و بعد صادر هم خواهد کرد. دارم فکر می‌کنم که مناسبات امپریالیسم باید تغییر و تحول پیدا کند. می‌گویند که امریکا هیچ برنامه امپریالیستی نداشت تا اینکه مسئله مواد خام مطرح شد.
اما این نفت همان نفت نیست. حتما بحث گاز شیست به گوش شما خورده است. حالا صحبت نفت شیست است. مدتی‌ست که پی برده‌اند در زیر زمین گوهر ناپیدایی‌ست. بله می‌توان از آن گاز و نفت خارج کرد.
 و زمین امریکا و اروپا پوشیده از این گوهر ناپیداست. در فرانسه مدتی است که سروصدایش آغاز شده و آقای اولاند در جریان مبارزات انتخاباتی  و فشار سبزها گفتند که چون مخرب   و زیان‌بار نبودن استخراج آن برای سلامتی آدم‌ها و زمین کشاورزی و آب ثابت نشده است معلقش می‌گذارند فعلا .
در امریکا اما یک آقای تکنیسن برق یک روز چکی به مبلغ ۶۰۰ هزار یورو دریافت کردند. چون روی زمینی به سر می‌بردند که بر گوهر ناپیدا نشسته بود. البته آن چک تازه اول ماجراست. چک‌های بعدی در راه‌اند. بله فرق فرانسه و امریکا در این هم هست. اگر در فرانسه استخراجی صورت بگیرد دولت صاحب آن است. در امریکا نفت هم در مالکیت خصوصی‌ست. خوب، خود می‌توانید باقی را تصور کنید. یعنی همین‌که یک روز در جایی از روی زمین از خواب بیدار شوید و ببینید بر گنجی نشسته‌اید. در صورتی که در جایی دیگر می‌آیند و شما را از روی گنج‌تان بلند می‌کنند و می‌گویند بروید آن‌طرف‌تر بنشینید. گنج متعلق به دولت است. آه ای رویای امریکایی!
خوب، حتما متوجه شدید که در فرانسه و اروپا مخالفت زیادی از سوی سبزها با این پول باد آورده شده است به خاطر زیان‌های آن. در روستا اگر باشید از  این مخالفت‌ها به چشم خود دیده‌اید قبل  از آن‌که در  تلویزیون  ببینید و از رادیو بشنوید.
در امریکا در ایالاتی که آن ناپیدا آشکار شده، کاروان‌های کارگران صف کشیده‌اند به انتظار کارهایی که این استخراج ایجاد خواهد کرد. جویندگان طلا .

نمی‌دانم فرانسه  و دولت اولاند می‌تواند در برابر  وسوسه این کولورادو مقاومت کند. بعد هم مسئله استقلال مطرح می‌شود. مسئله مواد خام.

هیچ نظری موجود نیست: