۱۳ مهر ۱۳۹۱

دل‌های تنگ و بیمارستان‌ها


آدم تعجب می‌کند که قدیم‌ها خیلی قدیم‌ها
قدما هم دل‌شان تنگ بوده
تنگ می‌شده
مردمان نخستین حتی
سخن از پیش‌رفت و ترقی و توسعه
بی‌هوده‌ است

بیمارستان‌ها تنها قلب‌های گشاد را عمل می‌کنند


هیچ نظری موجود نیست: