۲۹ مهر ۱۳۹۱

گفتند که قناری‌ها


گفتند که قناری‌ها آواز خواندن بلد نیستند. نخست.
تمرین می‌کنند. می‌شنوند و تقلید می‌کنند. بعد دوران عاشقیت که رسید آوازشان به اوج می‌رسد و بعد فصل زمستان که آمد آواز از خاطرشان برده می‌شود. و بعد دوباره در موسم بهار،  بزم محبت، آوازی دیگر پیشه می‌کنند. گفتند که قناری‌ها با هر عشق دوباره زاده می‌شوند.  و بعد و باز  زاده خویش  از یاد می‌برند.


هیچ نظری موجود نیست: