۱۳ مهر ۱۳۹۱

دو پا و چهار پا


آقای پل ویریلیو همان نظریه‌پرداز سرعت فرمودند که بانک با اسب رابطه دارد. یعنی اگر اسب نبود که آدم دو پا سوارش بشود بانک هم نبود. حالا نیایید بپرسید که چیست این رابطه اسب و بانک. من همان اول سر نخ را به دست‌تان دادم. گفتم ایشان نظریه‌پرداز سرعت هستند. آدم دو پا وقتی دید اسب چهار پا دارد بعد از اینکه اسمشان را گذاشت چهارپایان سوارشان شد.  و زود‌تر رسید. تا این‌جایش را داشته باشید از این‌جا به بعد خودشان بیایند برایتان توضیح بدهند. من خسته شدم.
فقط این را اضافه کنم که ایشان نخواهند به شما گفت، وقتی  آدم دوپا سوار چهارپایان شد، متوجه نبود سوار خودش خواهد شد.


هیچ نظری موجود نیست: