۱۳ مهر ۱۳۹۱

نفس نوشته


در نوشتن نَفَسی هست
نفس نویسنده
نفس نوشته
که اگر خواننده آن را پیدا نکند
نخواهد توانست خواندن
خواندن هم‌نفسی‌ست
هم‌دمی


 و نوشتن روح قدسی‌ست
که زنی باکره را آبستن می‌کند


هیچ نظری موجود نیست: