۲۹ مهر ۱۳۹۱

آمیختگی گوش و حلق


نیشابور عزیز امروز  رادیو گوش کرد. به اندازه یک ساعت و نیم کلفتی. اما چون حقوقی بایت آن دریافت نکرد. آن‌چه را که شنید و نغز هم بود با شما در میان نخواهد گذاشت. رادیو گفت فردا هم برمی‌گردد. همان اقای خوب صدا بود.  گفت فردا همین ساعت می‌آید و باز کتاب می خواند. نیشابور فکر می کند که چنین آمیختگی، آمیختگی گوش و حنجره آن آقا نیک‌تر از بازی‌های دیگر عشق است. فقط ظرف  و کاهو نباید شست به آن هنگام. می‌شود زردک و سیب‌زمینی پوست کند. گردو هم نمی‌شود شکست. جامه می‌توان اتو کرد.  سکوت باید کرد.

۲ نظر:

Vacuumed گفت...

درست است نیشابور جان سر و صدا نباید کرد باید با گوش جان صدا را شنید...

نیشابور گفت...

بله بله!