۲۵ شهریور ۱۳۹۱

ریشه‌کنی

من از آن‌ها که می‌خواهند چیزی را ریشه‌کن کنند
چیزی مثل فقر
بیماری
یا این‌ آقای کیهان که می‌خواهد یک کاری بکند که توهین به مقدسات اسلامی ریشه‌کن شود
می‌ترسم

این آدم‌ها را هم نمی شود ریشه‌کن کرد
باید از آن‌ها ترسید

هیچ نظری موجود نیست: