۶ مهر ۱۳۹۱

مهره‌های سرگردان


امروز یکی از روزهای مبادا
نخم تمام شد
مهره ها سرگردان


هیچ نظری موجود نیست: