۲۵ شهریور ۱۳۹۱

یعنی جه


خوب
 من مدتی نبودم
در جای خودم نبودم با کتاب‌هایم نبودم  با این کیبورد عزیز که نرم است و روان و می‌لغزد زیر انگشتان من
دیوان شمس‌ام را نداشتم و
حالا آمده‌ام

اما این حرف‌ها چیست که مولوی زده است؟
رو شانه شو
رو لانه شو
کاشانه شو
دیوانه شو

یعنی چه؟هیچ نظری موجود نیست: