۶ مهر ۱۳۹۱

جیب‌هایی بر قلب مردان

خیاط‌‌ها هنوز بر قلب مردان، بر پیرهن‌شان جیب می‌دوزند. مردان دیگر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: