۲۱ مرداد ۱۳۹۱

یا صاحب غربا


پریروز رادیو گفت که کهن‌سالان یعنی همان پیرها خودکشی ‌می‌کنند
گفت که در تابستان بیش‌تر خودکشی می‌کنند
چون دیگران می‌روند
گفت که خودکشی پیرها به اندازه خودکشی زندانیان است
اما گفته نمی‌شود

تایستان همان دیگران که می‌روند سفر گربه‌ها و سگ‌هایشان را هم رها می‌کنند به امان خدا
اما مگر امان خدا چقدر است
خدا را شکر ما گربه‌مان را می‌گذاریم پیش همسایه
اصلا حالا دیگر فکر می‌کند که دو تا صاحب دارد
ما  یک صاحب هم نداریم
دیروز که به دعای جوشن کبیر گوش می‌دادم می‌گفت یا صاحب غربا
گربه هم فکر نمی‌کند
یعنی چیزی میان گربه و گربه نیست
میان گربه و گربه به نظرم گربه خانگی هست
این را آقای ژرژ باتای گفته‌اند
اما حالا بگذریم

هیچ نظری موجود نیست: