۲۷ فروردین ۱۳۹۱

به آن معمار خوب تهرانخانه خانم د و تکه‌ای آسمان

۲ نظر:

ناشناس گفت...

درود ما را از نيشابور پذيرا باش غرب نشين ديار فرانسه :D

داود از نيشابور

نیشابور گفت...

شما همان داوود قدیمی نیشابور هستید؟
چه می‌کنید؟