۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

صدای غیرنوشتن در سکوت این‌جا. نوشتن در سکوت خویش. به صدای غیر گوش سپردن. قلم به دستش دادن. و اتاق را ترک کردن. اتاق به غیر وانهادن. آن‌که تا ننوشته‌ای نمی‌دانی، که چه خواهی نوشت. همان که دیگری می‌نویسد، نه با دانش تو. با نفس تو. در اتاق تو.
نوشتن قنات است. نه چاه کندن. نه جان کندن. قنات‌ها هدایت می‌شوند. لای‌روبی می‌شوند اما از برف‌ها آب می‌شوند و از کوه سرازیر. برف از آسمان می‌افتد. اولین بیت هم.

هیچ نظری موجود نیست: