۶ فروردین ۱۳۹۱

از تارم فرود آمدم
میان برکه و آیینه
گویا گریستم

سپهری


هیچ نظری موجود نیست: