۲۶ اسفند ۱۳۹۰

ماه ای ماه بزرگماه نیست و خورشید است
که اگر دیر بجنبی غروب می‌کند

هیچ نظری موجود نیست: