۱۸ اسفند ۱۳۹۰

تعاریف انتخاباتیفردا هشتم مارس روز زن است. دیروز نامزد جبهه چپ برای ریاست جمهوری فرانسه که تا یک ماه دیگر برگذار می‌شود و ما را روز هجده مارس به رفتن به سوی باستی فراخواند، به یاد آورد - کارگران را، که اولین تظاهرات را در انقلاب فرانسه زنان اغاز کردند و در روسیه ۱۹۱۷ هم. هجده مارس به سوی باستی خواهم رفت، نه به عنوان زن. در باستی زندانی نیست که فتح شود. آقای میتران در میدانش اپرایی ساختند که زشت است. می روم تا شوری را که این نامزد جبهه چپ بعد از سال ها در سر و شوقی را که دل‌ کارگران بیدار کرده، از نزدیک ببینم. نه تنها کارگران، آن‌ها که از چپ و راست رمیده به راست افراطی روی کرده بودند. مدت‌ها بود که فرانسه چنین سخنرانی به خود ندیده بود.

دیشب سارکوزی در برنامه‌ای تلویزیونی در یکی از شبکه‌های دولتی، به کارزار انتخاباتی خود مشغول بود. دکتر هوس که همانوقت در شبکه‌ای خصوصی نشان داده می‌شد، حدود دو میلیون، بیشتر بیننده داشت.


دو سه هفته‌ای‌ست که در فرانسه همه عربی حرف می زنند. واژه حلال به لغت‌نامه وارد شد. منتهی فرانسوی‌ها ح را تلفظ نمی‌کنند. آنوقت حلال به الال تبدیل می شود و حرام می‌شود. داستان همان گوشت حلال است. خدا را شکر این‌دفعه مسلمانان و یهودیان یک‌جایی هم‌صدا شدند. چون گوشت حلال مسلمان‌ها و یهودیان تقریبا یکی‌ست. تقریبا همان ذبح. بعد از اینکه بر سر حلال داد و بیداد راه انداختند. به «کاشر» هم رسیدند. مواد کاشر، موادی‌ست که از طرف خاخام یهودیان مثلا، برای یهودیان حلال می‌شود. مسلما در مورد یهودیان از گوشت هم فراتر می‌رود. معمولا در فروشگاه‌ها قفسه‌ای مواد حلال اسلامی و مواد حلال یهودی هست.

دو سه هفته پیش که نامزد راست افراطی ماجرای ذبح اسلامی را افشا کرد: اینکه چه نشسته‌اید مردم پاریس که تمام یعنی صد در صد گوشت‌هایی که می خورید ذبح اسلامی‌ست و آزار حیوان و ویروس و خلاصه- همه نامزدها به مسئله پرداختند و شلوغ شد و دیگر دردی در فرانسه نماند. از وقتی هم که آقای نخست وزیرشان آمد کار را درست کند، گفت: این کارهای عقب‌مانده و عهد عتیقی دیگر معنی ندارد، با علم و این حرف‌ها جور در نمی‌آید- منظورش روش کشتن حیوان در اسلام و یهودیت بود، مفتی‌ها و خاخام‌ها هم وارد معرکه شدند. حالا شما خانه هر فرانسوی و غیر فرانسوی در فرانسه وارد شوید، دارند از این حرف می زنند. دیشب یکی در آمد که در قرن نوزدهم در سویس وقتی دیدند که تعداد یهودیان دو برابر شده است، همین داستان ذبح را رو کردند. بعد کشتارگاه‌ها را جدا کردند. اینجا باید اضافه کنم که اگر در پاریس اکثر گشتارگاه‌ها به ذبح اسلامی روی آورده اند ربطی به مسلمانان ندارد. اقتصادی‌تر است. بعد همان یکی اضافه کرد که تنها در آلمان نازی بود که کشتن حیوان را بنا به اصول دین یهودیت ممنوع کردند.

حالا فاشیست‌ها- منظور من ایده‌های فاشیستی‌ست، چون زورشان به یهودیان نه اینکه نرسد، کمتر می‌رسد، گوشت حلال مسلمانان را علم کرده‌اند. آقای وزیر کشورشان هم که آبروی نمانده سارکوزی را برده است گفت: می‌بینید حالا چرانباید به خارجی‌ها حق رآی برای شورای شهرها داد؟ نماینده که شدند می‌خواهند در غذاخوری‌های- مثل مدارس، گوشت حلال مصرف کنند. نامزد جبهه چپ هم رو به مردم گفت: نترسید با خوردن گوشت حلال و کاشر نه مسلمان می‌شوید و نه یهودی.

این بود اندکی تعاریف انتخاباتی در فرانسه. تا برنامه بعد.

هیچ نظری موجود نیست: