۲۱ بهمن ۱۳۹۰

و این
شب و ستاره و کهکشان و راه شیری
و هر چه
غیر از سایه صندلی بر برف روی میز زیر آفتاب

هیچ نظری موجود نیست: