۲۸ بهمن ۱۳۹۰

شرحی

به عرض مبارک‌تان برسانم که این یک چراگاه است. یعنی قبلا بود. گاوها را بهار که می شد می‌آوردند. حالا که دام‌داری مفید فایده نیست آن‌قدرها، به مزرعه تبدیل شده و زمستان‌ها کلاغ‌ها می‌آیند. این‌ها را قبلا گفته بودم. آن‌چه که نگفته بودم و می‌خواستم بگویم چون قبلا روی نداده بود و دیروز پریروز روی‌ داد، برف بود. برف آمد و بر مزرعه نشست و گندم های سربرآورده را سوزاند و سبزها زرد شد و حالا گاهی، شما که نمی‌بینید زیر نور غروب می‌درخشد. این‌جا غروب نیست. نزدیک ظهر است و آفتاب هم نیست و زمستان هم نقاش خودش را دارد.‌
این راه هم به ترکستان می‌رود من امتحان کرده‌ام.

هیچ نظری موجود نیست: