۳۰ بهمن ۱۳۹۰

نمی‌شودنورو‌لوگه گفت: تنها چیزی را که نمی‌شود پیوند زد، مغز است. مغز قصه‌ی ماست. قلب غیر را می‌شود برداشت و به من پیوند زد. جگرش را هم. مغز را نه. هر کس قصه خودش را دارد. قصه‌ی تو قصه من نمی‌شود. و قصه‌ی من قصه‌ی تو. قصه‌ی مرا نمی‌شود به تو پیوند زد و قصه‌ی تو را به من. نمی‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: