۲۸ بهمن ۱۳۹۰

قوربونت برمسین گفت: مامان! قوربونت برم یعنی چه؟ دقیقا یعنی چه؟
نشسته بود جلوی تلویزیون که داشت در باره الی را پخش می کرد، مسواک می‌زد. سین هیچ وقت به یک کار راضی نیست. سین باید حداقل دو کار بکند.
شروع فیلم بود. همه جوان بودند. همه خوش بودند یا می‌خواستند خوش باشند. همه قوربون هم می‌رفتند. رسیده بودند به خانه شمال و رقصشان گرفته بود. سین گفت: شما این‌جورید؟ شما هر کجا و هر وقت می‌رقصید؟ ما- خودش و هم قطار و همکلاسی‌هایش را می‌گفت، ما رویمان نمی‌شود برقصیم، هر جا و هر وقت. خجالت می‌کشیم. دانیل هم که فیلم را در سینما دیده بود. یاد سال‌های شصت و هشت این‌جا افتاده بود و آن زندگی‌ها. این جور زندگی برایش از دوران افتاده بود.

سین تعریف مجله را زیر اعلام فبلم خوانده بود. «نگاهی به جامعه پرریا و دو روی ایران».
آیا یکی از ترجمه‌های اسکیزوفرن دو رویی‌ست؟ نه نیست. می‌دانم که نیست. اسکیزوفرنی یک بیماری‌ست. یک بیماری مشخص یا علایم و عوارض و. یعضی از اسکیزوفرن‌ها گاهی تنها چند ساعت ، یکی دو ساعت در روز خودشانند.

هیچ نظری موجود نیست: