۱۵ بهمن ۱۳۹۰

این نقاش
این‌جا، امروز است. چند دقیقه پیش. بیرون سرد است. برف هم آمده. پنجره، شیشه‌اش بخار دارد. به خاطر لباس‌هایی که آویزان کرده‌ام. چه جنایتی! قبلا گفته بودم لباس در درون پهن کردن فاشیسم است. رنگ آبی را برف پرداخته است. اثر اوست. این نقاش.

هیچ نظری موجود نیست: