۱۴ دی ۱۳۹۰

فرداهای آدمیفرداهای آدمی اگر
جاودانه بودند
امروز را زندگی نمی‌کرد
زندگی نمی‌کرد

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: