۱۳ دی ۱۳۹۰

وحشت یعنی تنهاییاز بس پورکیا خواندم
فهمیدم که تنهایی
یعنی با خود تنها ماندن
با خود تنها گذاشته شدن
چرا نمی‌خواهیم تنها بمانیم با خود؟ اینقدر وحشت‌ناکیم؟
از خودمان می‌ترسیم؟ تنهایی ما را به ما نزدیک می‌کند؟
در لسان عرب وحشت یعنی تنهایی

هیچ نظری موجود نیست: