۱۶ دی ۱۳۹۰

بگذار مرابگذار مرا
کمی کم‌تر از تو باشم
تا بتوانم کمی از تو بخواهم
گاهی

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: