۱۳ دی ۱۳۹۰

از آن‌چه هستیماز بس می‌خواهیم
از آن‌چه بوده‌ایم دور شویم
که
به آن‌چه هستیم
نمی‌رسیم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: