۱۶ دی ۱۳۹۰

او که همه را دوست دارداو که همه را دوست دارد
کسی را دوست دارد؟

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: