۱۴ دی ۱۳۹۰

جذابآن‌چه برای همه یکی‌ست
برای هیچ‌کس جذاب نیست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: