۱۳ دی ۱۳۹۰

زشت هستزشت هست
چون زیبا را
هیچ‌کس به تمامی نمی‌فهمد

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: