۱۴ دی ۱۳۹۰

قدرت بزرگ و قدرت کوچکآن‌ها
قدرت مرا از آن‌چه می‌توانم
اندازه می‌گیرند
و نمی‌دانند که قدرت من
از آن‌چه نمی‌توانم
اندازه می‌گیرد
و قدرت بی‌نهایت بزرگ من
قدرت بی‌نهایت کوچک من است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: